Andre Automatfirmaer.


Nordisk Spilleautomat er idag ejet af Inge og Ole Køj og er et gammelt familie-firma med gamle rødder til spilleautomater.De opstiller stadig jukeboxe og spilleautomater.Ole Køj`s far Knud Petersen startede firmaet Knud Petersen og begyndte produktionen af bliktog (modeltog)i spor 0 i 1947. I starten hed toget Knud P men blev ændret til Pioner Ekspressen.

Omkring 1948 forsøger Knud Petersen i sammenarbejde med civilingeniør Tage Engbæk at udvikle forskellige prototyper af musikmaskiner med væsketryksstyret mekanisme. Men en egentlig produktion kom aldrig i gang.

I løbet af ganske få år var efterspørgslen blevet så stor på model togene, at produktionslokalerne måtte flytte fra beskedne forhold på Højdevangs Alle 33 på Amager til Ravnæsvej i Birkerød. På dette tidspunkt var der ca. 25 ansatte og alene i 1951 havde man ca. 10000 vogne på lager samt ikke mindre end 5000 sæt lokomotiver under produktion. Der blev lavet lokomotiver, vogne, skinner, drejeskiver, bro`er, jernbanefærger, bygninger m.m. Toget var det største mærke inden for dansk legetøjstog.De tidligste lokomotiver havde en overdel af træ, idet knaphed på matriale efter krigen gjorde at man måtte bruge det tildelte metal til produktion af skinner. I 1954 fik vognene automatkobling og i ca. 1955 elektriske sporskifte og en ny transformatorserie.

Se katalog om pioner ekspressen:

Men efterhånden blev konkurrencen rimmelig hård, da der begyndte at komme "Marklin modeltog".Knud Petersen besluttede sig for at begynde med import af musikbokse i 1953 - 1954. Firmaet kom til at hedde "KP Musikbokse". Pioner Expressen holdt dog stand endnu nogle år og man forsøgte sig også med fremstilling af tog i plastik. Sideløbende lavede Knud Petersen mange sjove morskabsautomater så som kræftmaskiner, luftgeværer, stødmakskiner og meget mere.

I 1959 købte Knud Petersen 25 musikbokse "Superno" fra Sørensen og Jacobsen som var ejet af 2 unge mænd som oprindelig havde arbejdet ved "Superno" (Tage Engbæk)hvor musikautomaterne var blevet lavet.(se evt. mere om "Superno" længere nede på siden.) I begyndelsen af 1960 skrottede Knud Petersen "Superno" jukeboxene. Kabinet delene var gode til bygning af en bådbro ved Knud Petersen egendom "Soldalen" på Ravnsnæsvej i Birkerød.

Pioner Expressen standsede helt med at blive produceret i 1965 og i 1978 blev værktøjer, vogne og løsdele solgt.

Ole Køj`s far Knud Petersen som havde "KP Musikbokse" begyndte også med spilleautomater, så han ændrede nu navnet til "Nordisk Spilleautomat Industri A/S.Ole Køj`s farbror Agner Køj Petersen som var ingeniør lavede tegningerne omkring 1945 til en af de første jukeboxe herhjemme "Lytrofon Musikautomat". Den blev dog først produceret i 1947/1948 p.g.a krigen hvor det var svært at få dele hertil.

I ca. 1950 havde Agner Køj Petersen adresse på Agertoften 4 i Gentofte og her producerede han musikautomater til egen opstilling. Omkring 1953 kommer firmaet til at hedde "Lytrofon" og flytter til Dyndsagervej 15 i Ballerup. I 1955-1956 begyndte Agner Køj Petersen at producere en musikautomat som hed "Bluebird".

I 1957 stiftes et nyt firma og dette får navnet "Bluebird" efter den nye musikautomat. Det stiftes af Agner Køj Petersen, Kjeld Christian Netoft og Omar Jens Vincentzen og har adresse på Hartmannsej 37 B i Hellerup.

Fabrikationen af musikautomater ophører helt i 1957, nu var der kun reparationerne tilbage. Agner Køj Petersen dør desværre rimmelig tidlig, allerede i 1958. Hans enke Elly Magrethe Køj Petersen indtrådte istedet i bestyrelsen. I 1960 trådte hun ud af bestyrelsen igen. Firmaet "Bluebird" var registreret frem til 1963.En lille sød historie af nyere tid: Ole Køj så en dag et frimærke med hans fars tog "Pionerekspressen" på, han fandt ud af at det var lavet i anledningen af indvielsen af Damarks Jernbane Museum. Det resulterede i at Ole Køj blev inviteret med til invielsen og skulle klippe snoren.

Se katalog fra Knud Pedersen fra sidst i fyrrerne.


Septemper 2006 overtager CAH Nordisk Spilleautomat, endnu et gammel firma er væk - et firma som har været mange år i branchen.


Superno Automat Grammefon.

Tage Engbæk blev civilingeniør i 1938.
Feb. 1938 - Nov.1938 arbejdede han på Teknologisk Laboratorium på Polyteknisk Læreanstalt.
Dec.1938 - 1948 blev han ansat hos Ginge Fabrikkerne i København.
1946-1950 arbejdede han som rådgivende ingeniør fra sin bolig i Gentofte.
Tage Engbæk var sidst i 1947 med til at udvikle den lille røde musikautomater for Hans Lauritz Magdalus Ziirsen. Hans Lauritz Magdalus Ziirsen havde en maskinfabrik der hed "Rapid". Her blev der bla. fremstillet kartoffelskrællere. Endvidere havde han også "Handelsfirmaet Hans Ziirsen, som blev stiftet i 1925. I 1941 blev "Det Ziirsenske Handelshus" stiftet, men blev lukket i 1958 ved Hans Ziirsens dødsfald. Han var endvidere opstiller af morskabsautomater i Tivoli samt mange andre steder i København.

I 1948 forsøger han sig b.la med prototyper af musikautomater med væsketryksstyret mekanisme i sammenarbejde med Knud Pedersen. Men en produktion kom aldrig igang.

I 1950 kom Tage igen i forbindelse med Niels Overgaard, som ellers arbejdede sammen med Kai Ginge-Nielsen. Sammen skabte de en musikbox som i datidens målestok var enestående i udseende og virkemåde.

Musikboksen kom til at hedde "Superno" og firmaet kom til at hedde "Superno Fabriker" i 1951. Firmaet boede i det gamle mejeri i Kirke-Værløse som Tage Engbæk havde købt forinden og hvor han selv boede.Under den store polio epidemi i 1950 blev Tage alvorlig syg af polie. Med tiden var han ikke i stand til at deltage i den daglige drift. Fra starten havde de planlagt at lave 30 jukeboxe til egen opstilling. Men da Tage blev syg havde de kun lavet 10 stk.

Resten af produktionen blev flyttet til en staldbygning ved ejendommen "Knuds minde" ved Ballerup.. Her blev de sidste 20 musikbokse samlet af 2 unge mænd. Frederik Ørum Sørensen og Johannes Jacobsen. De var tidligere blevet ansat hos firmaet "Superno".

I 1953 overtog de to Johannes og Frederik den del af Superno som havde med musikboksene at gøre. De kaldte Firmaet Sørensen og Jacobsen. De opstillede boxene på forskellige restaurationer og barer. De ejede boxene og lavede service samt pladeskift på dem. Firmaet "Superno Fabriker" kørte videre indtil 1970 hvor firmanavnet blev ændret til "Ginge Brand og Elektronik"

"Superno" musikautomaterne var rimelig store og uhandige. De kunne for det meste kun transporteres liggende på ryggen og det ville sige at man skulle have de 5 l olie tappet af, inden transporten.(Væsketryksmekanismen). Efter transporten skulle der så påfyldes olie igen. Samtidig var de utrolig tunge, der skulle ca. 4 mænd med bæreseler til at transporterer en` musikautomat på plads.

Efterhånden var man begyndt at gå over til Vekselstrøm i København, og det var jo ikke så godt for Sørensen og Jacobsen. I 1959 solgte Sørensen og Jacobsen resterne ca. 25 jukebokse til Knud Petersen (Ole Køj`s far).

I begyndelsen af 1960 skrottede Knud Petersen "Superno" musikboksene. Kabinet delene var gode til bygning af en bådbro ved hans egendom "Soldalen" på Ravnsnæsvej i Birkerød.

Tage Engbæk var indlagt på Blegdampshospitalet i 2 år . Senere arbejdede han frem til 1965 på et revalideringscenter. Han fik en vippeseng for at afhjælpe vejrtrækningen og konstruerede selv en mindre som kunne være i bilen. Tage Engbæk havde jo stor kendskab til teknik og var medvirkende til en såkaldt "Foot Driving Control" blev importeret til Danmark fra Amerika. Han fik lavet en fodstyret bil som han fik kørekort til. Sin sidste tid boede han på Ortopædisk Hospital i København, hvor han var til han døde december 1974 i en alder af 62 år.